رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانغربی دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر ظرفیت تبدیل شدن به واحد را دارد
گزارش تصویری بازدید دکتر رسول خضری و رئیس اداره جهاد کشاورزی از کارخانه قند پیرانشهر2
گزارش تصویری بازدید نماینده سردشت و پیرانشهر از نقاط مختلف شهرستان پیرانشهر
بازدید دکتر رسول خضری و رئیس اداره جهاد کشاورزی از کارخانه قند پیرانشهر
گزارش تصویری حضور دکتر رسول خضری در میان مردم روستای سوغانلو جهت بررسی و حل مشکلات مردم و کشاورزان در حومه سد کانی سیو
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر و مسئولین شهرستان اتمام زیرسازی و آسفالت محوطه دانشگاه پیام نور پیرانشهر
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پیرانشهر کارت معلولیت جهانی برای دانش آموزان حادثه شین آباد صادر می شود