نمایی دل انگیز از صبح زمستانه سردشت
درخواست نماینده سردشت و پیرانشهر از استاندار آذربایجان غربی رفع مشکلات پیله وران و بازاریان برخورد با شرکت آغری بار تصویر سند
بازگشایی محورهای مواصلاتی با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر به روایت تصویر
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر موافقت با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان پیرانشهرتصویر سند
بازگشایی مسیر تمرچین پیرانشهر با حضور دکتر خضری به روایت تصویر
درخواست دکتر رسول خضری از ریاست محترم جمهوری اختصاص 20 میلیارد تومان جهت ترمیم و بازسازی فوری تاسیسات و شبکه برق پیرانشهر واگذاری وزارت نیرو به فردی کاردان
آقای وزیر نیروسرما روشنایی برق پیرانشهری ها را گرفته است اگر واقعا وزیر نیرو نمی تواند مشکل قطعی برق پیرانشهر را حل کنداستعفا دهد