تکذیب تغییر کاربری سازه بیمارستان پیرانشهر
درخواست نماینده سردشت و پیرانشهر از معاون امور مجلس در خصوص تسریع در راه اندازی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام خمینیره پیرانشهرتصویر سند
واگذاری سازه بیمارستان در حال احداث پیرانشهر به مجتمع تجاری تکذیب شد
در پی اظهارات غیرکارشناسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درخواست دکتر رسول خضری از ویر بهداشت و معاون محترم امور مجلس جهت شفاف سازی و ارائه مستندات
واکنش شدید نماینده شهرستان به خبر توقف احداث بیمارستان پیرانشهرمدیر ضعیف و ناکارآمد باید پاسخگوی اظهارات غیرکارشناسانه باشد
درخواست دکتر رسول خضری از وزیر بهداشت تسریع در ساخت پروژه ملی بیمارستان پیرانشهر لزوم معذرت خواهی رسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از مردم سردشت و پیرانشهربه دلیل اظهارات غیر مسئولانه
نماینده سردشت و پیرانشهر در مکاتبه با وزیر کشورتخصیص سهمیه ورود کالاهای بازارچه رسمی قاسم رش به صورت عادلانه و منصفانه به بخش وزینهتصویر سند