در مکاتبه نماینده سردشت و پیرانشهر با رئیس محترم جمهور و وزرای امور خارجه و بهداشت و درمان مطرح شداعزام دانش آموزان شین آباد به کشور آلمان جهت جراحی های ترمیمیتصویر سند
نماینده سردشت و پیرانشهر خبر داد تشکیل جلسه کمیسیون امنیت ملی در خصوص معابر مرزی تمرچین
نشست مغازه داران بازارچه پیرانشهر با دکتر رسول خضری و دیگر مسئولان شهرستان
در پی نشست بازاریان و مغازه داران پیرانشهر با نماینده شهرستان و مسئولین درخواست دکتر رسول خضری از دبیر شورای عالی امنیت ملی وزیر کشور و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر بازگشایی معابر مرزیتصویر سند
نماینده سردشت و پیرانشهر دولت برخلاف وعده خودنامی از پیرانشهر در لایحه ایجاد مناطق آزاد نیاورد
نمایی شگفت انگیز از یخ بستن آبشار رزگه سردشت
خضری پیرانشهر و سردشت در لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی گنجانده شود