گزارش تصویری حضور بی نظیر مردم شریف پیرانشهر در ستاد انتخاباتی دکتر رسول خضری
پیام تبریک دکتر رسول خضری به جهان پهلوان سیامند رحمان
با پیگیریها و تلاش دکتر رسول خضری انجام گرفت افزایش بهای زمین و ساختمان های مسکونی روستاهای سوغانلو و کاسه گران در پی اجرای کارشناسی جدیدتصویر سند
گزارش تصویری حضور پرشور مردم شریف پیرانشهر در ستاد دکتر رسول خضری
خلاصه ای از عملکرد دکتر رسول خضری در دوره نهم مجلس شورای اسلامی
دولت در صدد اخذ مجوز منطقه آزاد برای پیرانشهر است
ارجاع پرونده های درمانی 12 دانش آموز شین آبادی به کمیسیون پزشکی افتتاح حساب برای 12 دانش آموز