پیام تقدیر و تشکر دکتر رسول خضری از مردم سردشت و پیرانشهر
در جلسه وزیر بهداشت با کودکان شین آبادی چه گذشت  تصویر
گزارش تصویری استقبال مردم شریف سردشت و پیرانشهر از حضور دکتر رسول خضری در نقاط مختلف
حضور پرشور مردم شریف پیرانشهر در ستاد مرکزی دکتر رسول خضری تصاویر
بیانیه شماره 1 ستاد انتخاباتی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف سردشت و پیرانشهر و کاندیدای دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی
تقدیر ریش سفیدان و هیئت امنای مساجد منطقه مزار شهدای زرگتن از دکتر رسول خضریتصویر سند
گزارش تصویری استقبال مردم از دکتر رسول خضری در مسجد حضرت عایشه