پیگیری دکتررسول خضری درخصوص مشکلات مرزی پیرانشهر و سردشت در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر صورت گرفتاختصاص ماشین بیهوشی و رادیولوژی دیجیتال به بیمارستان سردشتتصویر سند
پیگیری مشکلات مرزی پیرانشهر و سردشت سقز و بانه در دیوان محاسبات کل کشور
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر نیرو در خصوص اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی و تصفیه خانه آب شرب شهرستانهای پیرانشهر و سردشتتصویر سند
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در اقدام فوری در رابطه با پرداخت فوق العاده حق نوار مرزی کارکنان دبیران و مدیران آموزش و پرورش پیرانهشر و سردشتتصویر سند
بسته ماندن معابر مرزی تجمع مغازه داران پیرانشهر را به همراه داشتحضور نماینده شهرستان در میان بازاریان
تذکر نماینده پیرانشهر و سردشت به وزرای کشور و اقتصاد در خصوص تسریع در بازگشایی معابر مرزی پیرانشهر و سردشت جهت ورود کالاهاتصویر سند