نامه دکتر رسول خضری به دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و حمایت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  سند
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر نیرو  سند
تذکردکتررسول خضری به وزیر کشاورزی درخصوص پرداخت معوقه کشاورزان  سند
تذکر دکتر رسول خضری به رییس جمهور درخصوص بازگشایی معابرمرزی پیرانشهر و سردشت  سند
تذکر دکتر رسول خضری به رییس جمهور درخصوص تسریع در گنجاندن نام پیرانشهر و سردشت در لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی  سند
تحقق وعده ای که با اتکال به خداوند متعال انجام گرفت
برقراری جلسه تصمیم گیری در خصوص معابر مرزی پیرانشهر و سردشت در وزارت کشور